Iman

02

Είναι η πίστη του ατόμου όπως ορίζεται στο Κοράνι και στη Σούννα. Δηλώνεται με πράξεις, με τον λόγο και με την επιβεβαίωση στη καρδιά. Αυξάνεται με τις καλές πράξεις και μειώνεται με τις αμαρτίες και την ανυπακοή (προς τον Αλλάχ).